[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dhcp-problemJag gissar på att du har en brandvägg som sätter lite käppar i hjulet.
Jag hade samma problem vilket jag löste med att öppna portar 67 (bootps)
och 68 (bootpc) enligt följande:

Chain OUTPUT (policy DROP)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   udp -- 0.0.0.0       255.255.255.255  udp
spt:bootpc dpt:bootps

Chain INPUT (policy DROP)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   udp -- 0.0.0.0       255.255.255.255  udp
spt:bootpc dpt:bootps 
ACCEPT   udp -- <ip för dhcp servern>     255.255.255.255  udp
spt:bootps dpt:bootpc

Detta är med iptables och testing. Sätt in ip-adressen för din DHCP
server ovan (eller 0.0.0.0 om du inte vet adressen). Du kan hitta mer
info i en tråd som var här på listan för inte så länge sedan. Tråden
gick under namnet ADSL-problem.

Lycka till,
/petter

On Mon, 2002-01-21 at 13:10, amentia at hotpop wrote:
> Min debianburk (unstable) är ansluten till gavlenet, ett för gävle lokalt fibernät, som delar ut ip-adresser med dhcp.
> 
> Jag har aldrig fått dhcp att fungera med debian. När jag gick över från RedHat till debian för ett halvår sedan löste jag det genom att boota windows (som jag inte längre 
> har installerat) och satte alla uppgifter win fick från dhcp-servern som static i debian. (Jag visste att de dynamiska IP-adressrna så gott som aldrig ändrades). Detta 
> fungerade perfekt tills för några dagar sedan då nätet gick ner ett antal timmar. När det kom upp igen observerade jag att min flickväns dator fått en ny ip-adress och 
> märkte sålunda att min egen burk inte längre hade någon kontakt med nätet.
> 
> Efter lite strulande med dhclient och pump fick jag det att fungera (med hjälp av pump, tror jag) utan att pilla i några konfigurationsfiler. Allt verkade vara frid och fröjd 
> ända tills jag kom hem från jobbet den dagen. Ingen kontakt med nätet igen.
> 
> Efter lite letande på nätet (och misslyckande med pump) bestämde jag mig för att koncentrera mig på dhclient. Trixade en massa med dhclient.conf och 
> /etc/network/interfaces. Ingen framgång. Upptäckte att jag inte konfigurerat config_packet och config_filter i kärnan. Fixade det, men lyckas ändå inte.
> 
> /var/log/syslog säger:
> 
> dhclient-2.2.x: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 1
> dhclient-2.2.x: No DHCPOFFERS received.
> dhclient-2.2.x: No working leases in persistent database. 
> dhclient-2.2.x: Sleeping. 
> 
> 
> notera att dhclient pratar om 255.255.255.255 trots att nätmasken borde vara 255.255.255.0. Jag har satt subnet-mask till detta i /etc/dhclient.conf, vilket verkar hjälpa 
> föga.
> 
> Hjälp! Jag vet inte längre vad jag ska göra och jag börjar tröttna på att behöva snylta på en ickig w98-maskin.
> 
> Med hopp om hjälp
> Mattias Östergren
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: