[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dhcp-problemMin debianburk (unstable) är ansluten till gavlenet, ett för gävle lokalt fibernät, som delar ut ip-adresser med dhcp.

Jag har aldrig fått dhcp att fungera med debian. När jag gick över från RedHat till debian för ett halvår sedan löste jag det genom att boota windows (som jag inte längre 
har installerat) och satte alla uppgifter win fick från dhcp-servern som static i debian. (Jag visste att de dynamiska IP-adressrna så gott som aldrig ändrades). Detta 
fungerade perfekt tills för några dagar sedan då nätet gick ner ett antal timmar. När det kom upp igen observerade jag att min flickväns dator fått en ny ip-adress och 
märkte sålunda att min egen burk inte längre hade någon kontakt med nätet.

Efter lite strulande med dhclient och pump fick jag det att fungera (med hjälp av pump, tror jag) utan att pilla i några konfigurationsfiler. Allt verkade vara frid och fröjd 
ända tills jag kom hem från jobbet den dagen. Ingen kontakt med nätet igen.

Efter lite letande på nätet (och misslyckande med pump) bestämde jag mig för att koncentrera mig på dhclient. Trixade en massa med dhclient.conf och 
/etc/network/interfaces. Ingen framgång. Upptäckte att jag inte konfigurerat config_packet och config_filter i kärnan. Fixade det, men lyckas ändå inte.

/var/log/syslog säger:

dhclient-2.2.x: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 1
dhclient-2.2.x: No DHCPOFFERS received.
dhclient-2.2.x: No working leases in persistent database. 
dhclient-2.2.x: Sleeping. 


notera att dhclient pratar om 255.255.255.255 trots att nätmasken borde vara 255.255.255.0. Jag har satt subnet-mask till detta i /etc/dhclient.conf, vilket verkar hjälpa 
föga.

Hjälp! Jag vet inte längre vad jag ska göra och jag börjar tröttna på att behöva snylta på en ickig w98-maskin.

Med hopp om hjälp
Mattias Östergren

Reply to: