[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arkivering av mailMikael Bergman (mb@abc.se) wrote:
> I Outlook, som jag kör på jobbet, finns en trevlig funktion som heter
> Autoarchive. Den flyttar eller raderar mail i en folder beroende på hur
> gammal den är. Jag vill nu åstadkomma detsamma på min maskin hemma.
> 
> Jag läser just nu mail med mutt men vill också kunna läsa med Evolution,
> KMail eller något liknande grafiskt. Helst vill jag göra den här
> arkiveringen som ett cron-jobb och inte förlita mig till en speciell
> klient. Hur löser jag detta? Jag kör f n med mbox-formatet. Om jag går
> över på något format med ett mail per fil så är det enkelt med
> arkiveringen men blir det inte lite för många filer för att vara praktiskt 
> om man är är med i några listor med hög volym?
> 
> Jag skulle också vilja höra hur andra fixar och donar med alla sina listor
> som svämmar över med mail.
> 
> M v h,
> Mikael Bergman
> 

Jag låter procmail sortera in mailen i en mapp för varje månad. Tex
2002/01/Inbox, 2002/01/debian-user-swedish. När månaden är slut så har man
mailen arkiverad. Men det skulle vara ganska bra att ha all mail i samma
mapp och sedan bara visa intressanta mail.

/Erik

-- 
main(){int i,a,e[10]={255,137,129,129,0,255,25,41,70,128},s[16]={3,4,5,6,
6,6,5,4,3,2,1,0,0,0,1,2},n=0;while(1){puts("\e[2J\e[1;1H");for(i=0;i!=10;
i++){for(a=s[(i+n)&0xF]+4;a!=0;a--)printf(" ");for(a=7;a>=0;a--){if(((e[i]
>>a)&1)==1){printf("#");}else{printf(" ");}}puts();}n++;usleep(40000);}}

Attachment: pgpuxacoLre3Q.pgp
Description: PGP signature


Reply to: