[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arkivering av mailOn Mon, Jan 21, 2002 at 05:45:55PM +0100, Stefan Alfredsson wrote:

> Jag kör mutt som mailer, och via procmail delar jag upp inkommande
> mail till "inbox" och diverse list-mappar. I inbox har allt som
> inte är med på nån mailinglista, 

Så långt gör vi lika.

> och använder den även som "todo"
> lista (dvs, markerar mail som icke-lästa, alternativt flaggar dom
> som jag ska göra någon åtgärd åt senare). Alla lästa mail sparas
> ner i en mailbox per månad;
> 
> set   mbox=+read-mail.`date "+%Y%m"`
> 
> dvs, read-mail.200201 denna månad.

Det innebär alltså att i början på varje månad så har du ganska tomma
listfoldrar? Jag önskar alltså att i t ex foldern debian-user endast ha ca
en veckas postningar hela tiden. Detta för att behålla trådningen.

> Använder man andra MUAs så kanske det är mer kompilicerat att
> hantera olika folders.

Jo visst, därför vill jag inte förlita mig på en MUA ;-) utan sköta det
genom något listigt skript och cron. Kalla mig obstinat men jag föredrar
det grafiska gränssnittet framför konsolen.

Ingen har kommenterat användandet av andra format, typ maildir. Någon som
har erfarenheter av det?

/MikaelReply to: