[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Att visa 8-bit-tecken i mutt?Quoting Christian Jönsson <c.christian.joensson@telia.com> [21 Jan-02 19:13]:
> Det är alldeles fantastiskt, det funkar nu. Tack för hjälpen.
> 
> Några brr-att-ha tips för övrigt om mutt?

Jag rekommenderar starkt att tanka hem Sven Guckes konfigfiler till
mutt.

http://www.math.fu-berlin.de/~guckes/mutt/setup.html

om inte annat så kommenterar han friskt, så man får lite ideer
om vilka inställningar som kan vara trevligt att ändra på.

Dessutom kör han hård med färger, t.ex. färgas spam med en viss
färg så det är lätt att undvika (kollar om du är med i To/Cc fältet,
men det går ju att förbättra)

/Stefan

> 
> /ChJ
> 
> 
> On Mon, Jan 21, 2002 at 07:05:32PM +0100, André Dahlqvist wrote:
> > 
> > > provade att export LC_CTYPE=sv_SE
> > 
> > Korrekt.
> > 
> > > provade att lägga till sv_SE i /etc/locale.gen och körde locale-gen
> > 
> > Det ska vara sv_SE ISO-8859-1 i den filen.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

-- 
StefanReply to: