[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ersättre för Outlook ExpressOn Mon, 14 Jan 2002 23:24:52 +0100
"Hans-Olof Danielsson" <Hans-Olof.Danielsson@swipnet.se> wrote:

> Jag använder fn Outlook Express i Wndows 95 för sändning
> och mottagning av e-post men planerar att gå över till att
> använda Debian Gnu/Linux med en lämplig ersättare för
> Outlook Express.
[...]

Min rekomendation för den "optimala lösningen(tm)" för 
arbetstaionsemail(?) är en kombination av följande program:

  * getmail [0] - Hämtar mailen från ett/flera POP3 konto(n) med
    pålitlig Maildir, mbox och program/pipe leverans. Behöver du
	bara komma åt POP3 så är detta en fetchmail-killer. 
	 
  * maildrop [1] - Mycket ren och trevlig syntax för filterregler.
    kan hantera riktigt stora emails med små resurser.
	
  * mutt [2] - Den ulitimata mailklienten. En liten men attans
    kraftig mailklient med avancerade funktioner som meddelande
	trådning (skulle inte överleva utan det!(?)), PGP support,
	mbox, MMDF, MH, maildir support.
	Fullt konfigurerbar allt från tangent-bindningar till
	makron och färger.

  * wmbiff [3] - Ligger fint i "docken" (wmaker) eller
    i "sliten" (blackbox). Visar status på upp till 5st
	mboxar/Maildir. Med konfigurerbara klick.


[0] Src: http://www.qcc.sk.ca/~charlesc/software/getmail-2.0/
  Deb: http://packages.debian.org/getmail
[1] Src: http://www.flounder.net/~mrsam/maildrop/
  Deb: http://packages.debian.org/maildrop
[2] Src: http://www.mutt.org/
  Deb: http://packages.debian.org/mutt
[3] Src: http://sourceforge.net/projects/wmbiff/
  Deb: http://packages.debian.org/wmbiff

-- 
 .''`. Fredrik Steen, stone@debian.org
: :' : 2CD6 C838 BE77 795F 5EF1 3E5B DA91 EE7B A58E 164
`. `' http://www.stone.nu/
 `-- http://www.debian.org/Reply to: