[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pip i consolenNär jag jobbar i console-läge så piper det hemsk mycket.
Bl a när jag försöker radera en tom rad, gå förbi radslut 
i vim etc. På det hela taget - mycket irriterande.

Hur blir jag av med pipet?

M v h,
Mikael BergmanReply to: