[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ersättre för Outlook ExpressOn Mon, 14 Jan 2002 23:24:52 +0100
"Hans-Olof Danielsson" <Hans-Olof.Danielsson@swipnet.se> wrote:

> Hej!
> Jag använder fn Outlook Express i Wndows 95 för sändning
> och mottagning av e-post men planerar att gå över till att
> använda Debian Gnu/Linux med en lämplig ersättare för
> Outlook Express. Servern för inkommnde epost skall vara
> en POP3 sever och servern för utgående epost skall vara
> en SMPT server. Vad väljer jag lämpligen? Förslag
> emotses tacksamt.
> 
> Hälsningar
> Hans-Olof
> 
> 

Jag skulle rekomendera Sylpheed http://sylpheed.good-day.net/
hanterar dock inte html mail (vad man nu ska med det till). jag har kört den i nästan ett år och det fungerar mycket bra. rekomenderas starkt. 

/joakim

> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: