[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ersättre för Outlook ExpressHej!
Jag använder fn Outlook Express i Wndows 95 för sändning
och mottagning av e-post men planerar att gå över till att
använda Debian Gnu/Linux med en lämplig ersättare för
Outlook Express. Servern för inkommnde epost skall vara
en POP3 sever och servern för utgående epost skall vara
en SMPT server. Vad väljer jag lämpligen? Förslag
emotses tacksamt.

Hälsningar
Hans-OlofReply to: