[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian möte i Stockholm 30:e dec på kvällenMikael Andersson <mikan@mikan.net> wrote:

> Gimp brukar gå att resiza saker med. Om dom inte är alldeles för många och
> för stora så kan jag nog lägga dom på min server på stand. 

Man kan även använda mogrify (jo, det stavas så) från imagemagick på
följande sätt:

mogrify -geometry <width>x<height

Alltså exempelvis: mogrify -geometry 

> 
> > om inte listmaster misstycker kan väl ev. svar på ovanstående frågor mailas till listan, annars till mig privat (jber at linux.nu). 
> > 
> > får vi det listmaster?
> 
> I väntan på svar på detta så mailade jag listan. 
> 
> Mvh Mikael
> 
> -- 
> Email: mikan@mikan.net		mobile: +46 70 740 1585
> PGP: 1024D/20E93E8E 76F9 E895 1073 12B8 A281  8144 5A1E 4BDD 20E9 3E8E
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>Reply to: