[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian möte i Stockholm 30:e dec på kvällenOn Mon, Jan 07, 2002 at 08:32:16PM +0100, André Dahlqvist wrote:
> Mikael Andersson <mikan@mikan.net> wrote:
> 
> > Gimp brukar gå att resiza saker med. Om dom inte är alldeles för många och
> > för stora så kan jag nog lägga dom på min server på stand. 
> 
> Man kan även använda mogrify (jo, det stavas så) från imagemagick på
> följande sätt:
> 

Vad är det egentligen för skillnad på convert och mogrify? De ligger
ju i samma paket, så _helt_ lika kan de ju inte vara...

-- 
BOFH excuse #301:

appears to be a Slow/Narrow SCSI-0 Interface problem
--
Kalle Hasselström, kalle@treskal.com
           www.treskal.com          

Attachment: pgpANgrY6e_Eh.pgp
Description: PGP signature


Reply to: