[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ljud i Potato med Linux 2.2.19Magnus Sandberg <mem@stacken.kth.se> writes:

Välj antingen OSS eller ALSA. 

> - Kompilera kärnan med följande moduler för att SB Live! skall fungera
>  fullt ut: (lista med moduler och parametrar)
OSS:
Välj:
<m> för emu10k1 (under Sound) (inga parametrar)
OBS: detta ger ingen synth /dev/sequencer), men det behövs oftast inte. 
Lägg till emu10k1 i /etc/modules (laddas vid bootning) eller kör
"modprobe emu10k1" när du vill ha ljud (t.ex. nu).

> - Konfigurera ALSA på följande vis:
ALSA:
Har följande i /etc/alsa/modutils/1.0:

alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-card-emu10k1
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
options snd snd_major=116 snd_cards_limit=1 snd_device_mode=0660 snd_device_gid=29 snd_device_uid=0
post-install snd-card-emu10k1 modprobe snd-synth-emu10k1
post-install snd-synth-emu10k1 sfxload 8mbgmsfx

(kör alltid update-modules efter att du ändrat i den filen)

Och kör sedan "/etc/init.d/alsa start" och hoppas.
> - Aktivera ESD (om det nu är så att man skall ha ESD i Gnome)
Eller låt bli. (Starta genom att välja starta ljudserver under
ljudmenyn i konfigureringstjafset.)
> - Testa och lycka till! :-)

-- 
Mikael Hedin, MSc          +46 (0)980 79176
Swedish Institute of Space Physics +46 (0)8 344979 (home)
Box 812, S-981 28 KIRUNA, Sweden  +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: