[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lokalisering och tidsformat $ info date
 ...
   `date' with no arguments prints the current time and date, as if the
 format string were `%a %b %e %H:%M:%S %Z %Y' (these directives are
 described below). Synopses:
 ...

där bara a och b är locale-beroende (ovanstående står tyvärr inte i man
sidan). Jmf nedanstående för att se skillnaden:

 $ date "+%x %X"
 09/06/01 10:28:32

 $ LC_TIME=sv_SE date "+%x %X"
 2001-09-06 10.28.51

 $ LC_TIME=sv_SE date     
 tor sep 6 10:29:02 CEST 2001

Om man sedan föredrar '.' eller ':' är en annan sak.

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      010 270 26 67        PC/Sun datorer
Sweden                      Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------

From: Martin Samuelsson <cosis@lysator.liu.se>
Subject: Re: Lokalisering och tidsformat
Date: Wed, 5 Sep 2001 20:30:05 +0200

> On Wed, Sep 05, 2001 at 07:28:38PM +0200, André Dahlqvist wrote:
> > > Debian har rätt. Enligt "Svenska skrivregler" som ges ut av Svenska
> > > språknämnden skall man inte använda kolon i uttryck som "20:00:25"
> > > utan man skall använda punkt, precis som Debian gör.
> > 
> > Gör vi?
> > 
> > andre@sledgehammer:~$ export LC_TIME=sv_SE
> > andre@sledgehammer:~$ date
> > ons sep 5 19:27:44 CEST 2001
> 
> nepps. inte enligt mina maskiner heller... (vad mina datorer tror det är 
> för tid behöver ni inte bry er om...)
> 
> potato:
> ons sep 5 20:25:08 CEST 2001
> 
> sid:
> sön sep 5 19:24:14 CET 2049
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: