[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Lokalisering och tidsformatFör att bringa lite klarhet: 

Som Martin Bergström skrev i <3B96521B.4050107@bredband.net>, så är
enligt <URL:http://www.its.se/its/datum-m-m/datum.htm> den svenska
standarden lika med iso8601, och där används kolon. I glibc är
situationen förvirrad, se min lika förvirrade bug #111268.

Date visar inte datum enligt sin info-sida. Där står att 'date' är
samma som 'date +%c', men det är fel (bug i date, #66458). 'date +%c'
producerar tid med punkter i lokal sv_SE, enligt glibc.

/Micce


-- 
Mikael Hedin, MSc          +46 (0)980 79176
Swedish Institute of Space Physics +46 (0)8 344979 (home)
Box 812, S-981 28 KIRUNA, Sweden  +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: