[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lokalisering och tidsformatJonas Steverud <d4jonas@dtek.chalmers.se> wrote:

> Debian har rätt. Enligt "Svenska skrivregler" som ges ut av Svenska
> språknämnden skall man inte använda kolon i uttryck som "20:00:25"
> utan man skall använda punkt, precis som Debian gör.

Gör vi?

andre@sledgehammer:~$ export LC_TIME=sv_SE
andre@sledgehammer:~$ date
ons sep  5 19:27:44 CEST 2001
-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>Reply to: