[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lokalisering och tidsformat>
> andre@sledgehammer:~$ export LC_TIME=sv_SE
> andre@sledgehammer:~$ date
> ons sep  5 19:27:44 CEST 2001


date +"%Y-%m-%d %H.%M" 

För den som garanterat vill få det rätt.

-- 
oivvio polite

cell +46 (0)709 30 40 30 / phone +46 (0)8 669 64 18 / fax +46 (0)8 84 00 18
varvsgatan 10A / s-117 29 stockholm / swedenReply to: