[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lokalisering och tidsformatNiklas Hoglund <niklas.hoglund@telia.com> writes:

> Jag har kollat lite på lokalisering på senaste tiden, och märkte att
> date +"%x %X" ger datumformatet som "2001-09-03 20.00.25". Jag brukar
> alltid skriva tider som "20:00:25". Har jag eller Debian rätt?
> Vad tycker ni?

Debian har rätt. Enligt "Svenska skrivregler" som ges ut av Svenska
språknämnden skall man inte använda kolon i uttryck som "20:00:25"
utan man skall använda punkt, precis som Debian gör.

"Svenska skrivregler" är en mycket bra liten skrift kanske 100
sidor. Den ger mycket kortfattat alla regler som gäller för hur man
skall skriva svensk text - inte bara grammatik utan även ur man skall
hänvisa till figurer eller skriva figurtext osv. Rekommenderas om man
bryr sig om hur man skriver (ett måste om man producerar text i
jobbet, t.ex. i rapporter).

-- 
(     www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/     !   Wei Wu Wei   )
(    Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying    ! To Do Without Do )Reply to: