[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lokalisering och tidsformatpeter karlsson <peter@softwolves.pp.se> wrote:

> Det där är standardformatet, inte det lokalberoende formatet.

Men jag tycker det konstigt att date inte automatiskt väljer det
lokalberoende formatet när t ex LC_TIME är sv_SE.
-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>Reply to: