[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lokalisering och tidsformatOn Wed, Sep 05, 2001 at 04:39:56PM +0200, Jonas Steverud wrote:
> Niklas Hoglund <niklas.hoglund@telia.com> writes:
> > date +"%x %X" ger datumformatet som "2001-09-03 20.00.25". Jag brukar
> > alltid skriva tider som "20:00:25". Har jag eller Debian rätt?
> > Vad tycker ni?
> Debian har rätt. Enligt "Svenska skrivregler" som ges ut av Svenska
> språknämnden skall man inte använda kolon i uttryck som "20:00:25"
> utan man skall använda punkt, precis som Debian gör.

"Svenska språknämnden" är enligt en professor i språk jag känner en
samling bakåtsträvare. I vilket fall som helst finns det andra delar av
sverige som inte tycker att punkt är normalt. Ett språk är det som
används av de som använder språket. Så vill nånga ha : är det like rätt
som punkt. Jag skulle vilja säga att en stor del av svenskarna lika
gärna har kolon som punt alltså är det lika korrekt svenska som att he
punkt.

> sidor. Den ger mycket kortfattat alla regler som gäller för hur man
> skall skriva svensk text - inte bara grammatik utan även ur man skall
> hänvisa till figurer eller skriva figurtext osv. Rekommenderas om man
> bryr sig om hur man skriver (ett måste om man producerar text i
> jobbet, t.ex. i rapporter).

Man skulle kunna se det som "snobb" fasoner också. :-)

/ Balp

(Ett tips till en som får 13:49:51 av date, filen /etc/locale.gen, kan
ha en rad "sv_SE ISO-8859-1" så funegar svenskan bättre :-)

-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgpCJzOEt3Z9p.pgp
Description: PGP signature


Reply to: