[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska språknämnden och datorer (Var: Lokalisering och tidsformat)torsdagen den  6 september 2001 19:48 skrev Mattias Wikstrom:
> > Ett språk är det som används av de som använder språket. Så vill
> > nånga ha : är det like rätt som punkt. Jag skulle vilja säga att
> > en stor del av svenskarna lika gärna har kolon som punt alltså är
> > det lika korrekt svenska som att he punkt.
>
> Med detta resonemang skulle man kunna säga att rättstavning/gramatik
> inte heller är så viktigt. För om alla ändå skriver fel...

Svenska definierar jag som det språk som svenskar pratar. Om
majoriteten skriver fel på samma sätt, är det en del av svenskan och
inte alls fel. Hur många uttalar egentligen "mig" korrekt, som det
stavas? Inte många. Från början ett fel, men nu en del av språket.

Rättstavning och gramatik behövs för att alla ska dra åt samma
håll. Men att säga att alla skriver fel går inte, den stavning alla
använder är per definition rätt.

> Och igen vad baserar du detta på, har du läst någon undersökning?

Nu är inte detta riktat till mig, men ändå. Jag utgår från att du
syftar på påståendet att kolon används av så många att det kan sägas
ingå i det svenska språket. Jag vill mena att det är helt korrekt. Jag
finner det till och med mycket naturligare med kolon än med punkt. Med
tanke på hur vanligt kolon är tror jag en undersökning vore
överflödigt.

MVH Christian von SchultzReply to: