[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Svenska språknämnden och datorer (Var: Lokalisering och tidsformat)On Thu, 6 Sep 2001, Anders Arnholm wrote:

> "Svenska språknämnden" är enligt en professor i språk jag känner en
> samling bakåtsträvare. I vilket fall som helst finns det andra delar av
> sverige som inte tycker att punkt är normalt.

Vilka då om man får fråga? Vad baserar du ditt argument på?


> Ett språk är det som
> används av de som använder språket. Så vill nånga ha : är det like rätt
> som punkt. Jag skulle vilja säga att en stor del av svenskarna lika
> gärna har kolon som punt alltså är det lika korrekt svenska som att he
> punkt.

Med detta resonemang skulle man kunna säga att rättstavning/gramatik inte
heller är så viktigt. För om alla ändå skriver fel...

Och igen vad baserar du detta på, har du läst någon undersökning?


> Man skulle kunna se det som "snobb" fasoner också. :-)

Vad är det för snobbigt i att skriva rätt och göra sig lättförståd?

nU 4R J46 :n73 : 4114 f411 5n0bb:6 J4v14 :d:0t 1337 h4x0r 4r513

--
Mattias Wikstrom / yagrebu.net
Reply to: