[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mutt och IMAPOn Wed, 05 Sep 2001,
    Mikael Hedin wrote:

> Hej!  Försökte fixa så att mutt kollar en imap låda och den vanliga.
> Har lagt in "set imap_user=blabla" och 
> "mailboxes imap://pop.home.se/INBOX" i .muttrc, men när jag kör
> funktionen impa-fetch-mail händer ingenting.  Borde inte mutt fråga
> efter lösenord?  Att hämta brev med fetchmail fungerar, så det är nog
> inget krångel med servern.

imap_user=
imap_pass=

<http://mutt.sourceforge.net/imap/>


/d

-- 
 "Why don't you just come move in with me?" -Bender 
 "Really? That would be great! You sure I won't be imposing?" -Fry 
 "Nah. I've always wanted a pet." -Bender Reply to: