[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mutt + IMAPHej igen! Vad jag var ute efter är att ha både /var/mail/xxx och
imap://hostname/INBOX som $spoolfile. Går det? "bind index i
imap-fetch-mail" gör fortfarande ingenting.

Verkar som jag får fortsätta med "G" och pop.

/Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc          +46 (0)980 79176
Swedish Institute of Space Physics +46 (0)8 344979 (home)
Box 812, S-981 28 KIRUNA, Sweden  +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: