[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mutt och IMAPOn Wed, Sep 05, 2001 at 01:20:26PM +0200, Mikael Hedin wrote:
> Hej! Försökte fixa så att mutt kollar en imap låda och den vanliga.
> Har lagt in "set imap_user=blabla" och 
> "mailboxes imap://pop.home.se/INBOX" i .muttrc, men när jag kör
> funktionen impa-fetch-mail händer ingenting. Borde inte mutt fråga
> efter lösenord? Att hämta brev med fetchmail fungerar, så det är nog
> inget krångel med servern.

Mutt har syntax i stil med:

mailboxes {blabla@pop.home.se}INBOX
eller
mailboxes {blabla@pop.home.se/ssl}INBOX

Då fungerar imap:en bättre.

(För imap bör man se till att ha minst mutt 1.3.20 annars är det en
riktig plåga (i alla fall < 1.3.18) är riktigt jobbiga)

/Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgpHwFkSR0k0b.pgp
Description: PGP signature


Reply to: