[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mutt och IMAPHej! Försökte fixa så att mutt kollar en imap låda och den vanliga.
Har lagt in "set imap_user=blabla" och 
"mailboxes imap://pop.home.se/INBOX" i .muttrc, men när jag kör
funktionen impa-fetch-mail händer ingenting. Borde inte mutt fråga
efter lösenord? Att hämta brev med fetchmail fungerar, så det är nog
inget krångel med servern.

/Micce


-- 
Mikael Hedin, MSc          +46 (0)980 79176
Swedish Institute of Space Physics +46 (0)8 344979 (home)
Box 812, S-981 28 KIRUNA, Sweden  +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: