[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Procmail / Mutt ?rjan Persson wrote on Sep 04, 2001 at 08:44:57 PM:
> 
> fråga 2) jag sorterar t.ex. debian.se breven i
> 2001/09/debian-user-sweden, men när jag startar
> mutt så måste jag gå igenom till 2001, 09, deb,
> bara för att komma in i katalogen o kolla ifall
> det finns nya mail, ska inte denna inställning
> göra att den kollar mailen i den också?
> mailboxes=+2001/09/debian-user-swedish
> 

Jag sorterar iofs omvänt mot vad du gör, iom att jag vill
ha underkataloger till de listor som har hög trafik. Men det 
funkar ivf på samma sätt.. Jag gör såhär:

i .procmailrc:

:0:
* ^TOdebian-user-swedish
debian-user-swedish/`date +%Y-%m`

i .muttrc:

mailboxes ! +debian-user-swedish/`date +%Y-%m`

( ! expanderas till sökvägen för min mailspool, den kan också
vara bra att ha med :)

Funkar finfint ivf!

-- 
 .- David Hardne <david@hardne.net>
 `-- pgp key D5268D91Reply to: