[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Procmail / MuttOn Wed, Sep 05, 2001 at 12:20:59PM +0200, Örjan Persson wrote:
> 
> tack för hjälpen ändå. hur funkar mailboxes +<box> egentligen?
> 

Pluset är en så kallad "mailbox shortcut"[1], och i detta fallet
betyder det att mboxen ligger i din $folder-dir (specificeras i
muttrc).

Kommandot mailboxes specificerar vilka mailboxes som kommer att
ta emot ny mail (via t.ex. procmail)[2]. Dessa kommer sen att
övervakas av mutt (jämför atime med mtime), och du kommer få ett
litet meddelande när du får nya mail.

-- 
  Karl Söderström
  ks@xanadunet.net	http://www.xanadunet.net
  ks@debian.org		http://www.debian.org

[1] http://www.mutt.org/doc/manual/manual-4.html#shortcuts
[2] http://www.mutt.org/doc/manual/manual-3.html#ss3.11

Attachment: pgpeHPkf5xz2V.pgp
Description: PGP signature


Reply to: