[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pdf-läsare med stöd för kryptering?Jag har laddat hem ett par pdf filer som jag skulle vilja läsa.
Det verkar dock inte bättre än att de på något sätt är krypterade:

vovin@saftpiraten:~/texter/$ xpdf Chomsky_Brazil.pdf 
xpdf version 0.90
Copyright © 1996-1999 Derek B. Noonburg
Error: PDF file is encrypted and cannot be displayed
Error: * Decryption support is currently not included in xpdf
Error: * due to legal restrictions: the U.S.A. still has bogus
Error: * export controls on cryptography software.
Error: Couldn't read xref table

-
Någon som vet om det finns någon annan bra pdf-läsare till Linux förutom
xpdf?
Självfallet ska den hellst av allt vara GPL.
För min del har xpdf alltid varit relativt bra innan, men elaka
FolketiBild/Kulturfront verkar ha krypterat sina dokument på något skumt
sätt.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Microsoft has performed an illegal operation
and will be shut down"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reply to: