[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pdf-läsare med stöd för kryptering?Hej,

Installera xpdf-i istället för xpdf. 
 
     apt-get install xpdf-i

xpdf-i har stöd för dekryptering.

Mvh

   Björn

    Reply to: