[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

sendmailproblemFörsöker få sendmail att vidarebefodra mail till min smtpserver (Netlink). Men det står "sender domain must exist x@localocalhost" eller något liknande. Kan jag fixa ett alias, eller liknande?

-- 
Henrik Andersson <henrik.andersson@post.netlink.se>Reply to: