[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pdf-läsare med stöd för kryptering?On Sat, Jul 22, 2000 at 03:59:31PM +0200, Kent Nyberg wrote:
> Jag har laddat hem ett par pdf filer som jag skulle vilja läsa.
> Det verkar dock inte bättre än att de på något sätt är krypterade:
> 
> vovin@saftpiraten:~/texter/$ xpdf Chomsky_Brazil.pdf 
> xpdf version 0.90
> Copyright © 1996-1999 Derek B. Noonburg
> Error: PDF file is encrypted and cannot be displayed
> Error: * Decryption support is currently not included in xpdf
> Error: * due to legal restrictions: the U.S.A. still has bogus
> Error: * export controls on cryptography software.
> Error: Couldn't read xref table
> 
> -
> Någon som vet om det finns någon annan bra pdf-läsare till Linux förutom
> xpdf?
> Självfallet ska den hellst av allt vara GPL.
> För min del har xpdf alltid varit relativt bra innan, men elaka
> FolketiBild/Kulturfront verkar ha krypterat sina dokument på något skumt
> sätt.
> 
> 

Hej!

Själv använder jag gv (ghostview) tillsammans med Debian paketet
gs-pdfencrypt. Den kombinationen klarar av det mesta, vid något
tillfälle har jag haft problem med någon fil men annars finns 
ju alltid Adobe Acrobat som ju tyvärr inte är fri (men väl gratis)

/jp

-- 
 jens persson     #  If the implementation is hard to explain,
 <jens@persson.cx>  #        it's a bad idea.
 Änggatan 3b     #      -- Tim Peters 17th Pythonic Thesis
 S-233 59 LUND;SWEDEN #
   GPG key: 3552 185A 4C55 0AC5 E8A0 FAF3 C846 57F6 2FBE BC81Reply to: