[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pdf-läsare med stöd för kryptering? Definiera följande funktion (om du har sgrep installerat):

$ sdeb() { sgrep -i -o '%r\n' DEB_PKG\ containing\ \""$@"\" /var/state/apt/lists/* 2>/dev/null; }

 och prova:

$ sdeb pdf | less

 Alternativt får du en lista här:

$ apt-cache show gs-pdfencrypt xpdf-i pstoedit gnome-gv gs gv pstotext xpdf acroread gs-aladdin | less

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      070 511 97 84        PC/Sun datorer
Sweden                      Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------


From: Kent Nyberg <vovin@footek.org>
Subject: pdf-läsare med stöd för kryptering?
Date: Sat, 22 Jul 2000 15:59:31 +0200 (CEST)

> Jag har laddat hem ett par pdf filer som jag skulle vilja läsa.
> Det verkar dock inte bättre än att de på något sätt är krypterade:
> 
> vovin@saftpiraten:~/texter/$ xpdf Chomsky_Brazil.pdf 
> xpdf version 0.90
> Copyright © 1996-1999 Derek B. Noonburg
> Error: PDF file is encrypted and cannot be displayed
> Error: * Decryption support is currently not included in xpdf
> Error: * due to legal restrictions: the U.S.A. still has bogus
> Error: * export controls on cryptography software.
> Error: Couldn't read xref table
> 
> -
> Någon som vet om det finns någon annan bra pdf-läsare till Linux förutom
> xpdf?
> Självfallet ska den hellst av allt vara GPL.
> För min del har xpdf alltid varit relativt bra innan, men elaka
> FolketiBild/Kulturfront verkar ha krypterat sina dokument på något skumt
> sätt.
> 
> 
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> "Microsoft has performed an illegal operation
> and will be shut down"
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: