[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: liczba zainstalowanych pakietówOn Thu, Jul 27, 2006 at 10:51:29AM +0200, Paweł Tęcza wrote:
> > On Tue, Jul 25, 2006 at 08:07:18PM +0200, Daniel Adamski wrote:
> > > cat /var/lib/dpkg/status | grep "^Status: install ok installed" | wc -l
> 
> A ja bym zrobil `dpkg -l | grep "^ii " | wc -l`, ale to zdaje sie
> byc tylko innym zapisem sposobu Daniela :)

Pomijając, że jest o rząd wielkości wolniejsze..

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: