[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: liczba zainstalowanych pakietówOn Fri, Jul 28, 2006 at 09:35:35PM +0100, Marcin Owsiany wrote:
> On Thu, Jul 27, 2006 at 10:51:29AM +0200, Paweł Tęcza wrote:
> > > On Tue, Jul 25, 2006 at 08:07:18PM +0200, Daniel Adamski wrote:
> > > > cat /var/lib/dpkg/status | grep "^Status: install ok installed" | wc -l
> > 
> > A ja bym zrobil `dpkg -l | grep "^ii " | wc -l`, ale to zdaje sie
> > byc tylko innym zapisem sposobu Daniela :)
> 
> Pomijając, że jest o rząd wielkości wolniejsze..

U mnie to nie jest wcale rzad wielkosci. Owszem, moj sposob okazuje sie
kilka razy wolniejszy, ale nie trwa nawet *0,1* sekundy, wiec chyba jego
szybkosc jest wystarczajaca? ;)

ptecza@devel3:~$ time cat /var/lib/dpkg/status | grep "^Status: install
ok installed" | wc -l 
329

real  0m0.017s
user  0m0.030s
sys   0m0.000s
ptecza@devel3:~$ time dpkg -l | grep "^ii " | wc -l
329

real  0m0.067s
user  0m0.090s
sys   0m0.000s
ptecza@devel3:~$

Pozdrawiam,

P.Reply to: