[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nl_langinfo(CODESET) a localeWitam listę.

Mam oto taki problem:

Pewien program, nieważne jaki, pobiera informację o localach systemu
poleceniem nl_langinfo(CODESET). Problem w tym, że polecenie to zwraca
wartość ANSI_X3.4-1968, a powinno ISO-8859-2.

Locale mam ustawione dobrze. Polecenie "locale charmap" zwraca
ISO-8859-2:

> locale charmap
ISO-8859-2

nl_langinfo(CODESET) pobiera dane z LC_CTYPE i tą zmienną mam też
ustawione dobrze:

> echo $LC_CTYPE
ISO-8859-2

Wygugląć nic mi się nie udało.

Co powinienem zrobić by nl_langinfo(CODESET) zwracało ISO-8859-2?

Debian Sid AMD64.
locales 2.3.6-16

-- 
Grzegorz Andrelczyk  | Wszechświat - kilka praktycznych informacji:
gandrel@gmx.net    | 1.Obszar: nieskończony; 2. Import: brak; 
www.nie-panikuj.w.pl | 3.Eksport: brak; 4.Ludność: brak; 5.Waluta: brak;
           | 6.Sztuka: brak; 7.Seks: brak.Reply to: