[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nl_langinfo(CODESET) a localeOn Fri, Jul 28, 2006 at 09:31:57PM +0200, Grzegorz Andrelczyk wrote:
> Pewien program, nieważne jaki, pobiera informację o localach systemu
> poleceniem nl_langinfo(CODESET). Problem w tym, że polecenie to zwraca
> wartość ANSI_X3.4-1968, a powinno ISO-8859-2.

ANSI_X3.4-1968 to US-ASCII
a setlocale(3) zapodał?

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: