[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logowanie sie na hoście :)Jacek Kawa napisał(a):

> 
> A co do roota, to przecież można zablokować jego konto prostym
> passwd -l root (lub usunąć hasło z /etc/shadow, whatever).
> Wszystko będzie działało, ale "zalogować" na roota się nie uda.
> 
> Warto oczywiście mieć pod ręką odpowiednie skonfigurowane sudo,
> względnie innego użytkownika z uid == 0.
> 

Jeszcze uzupełnię byśmy się lepiej wszyscy rozumieli.
Może małe podsumowanie tej całej dyskusji.
Wartan zadał Hamletowskie pytanie "być albo nie być?"
Co znaczy mieć roota, lub go usunąć.
Nie zablokować bo blokadę passwd -l zdejmuje passwd -u itd...
Tak przynajmniej na razie to rozumiem.
Chciał dokonać po prostu zmiany nazwy root na inną z przejęciem
wszystkich uprawnień, taki zamach stanu.

> Spokojnie mogę wyobrazić sobie np. dystrybucję CD np, w której roota nie 
> będzie i nie będzie możliwości zalogowania się na konto z podobnymi uprawnieniami.

Przepraszam, ale ja nie potrafię.
Na razie!

-- 
Hubert Lautenszleger <hubert@os.pl>            mobile: +48 889 130 255

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: