[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Montowanie NFSCze¶æ.
Chcia³bym zamontowaæ sieciowy system plików ( moje
konto na serwerze ), tak abym mia³ do niego dostêp jak
do zwyk³ego katalogu. Mam do niego dostêp jedynie
przez ssh. Niawne próby mount -t nfs .... koñcz± siê
odrzuceniem przez hosta. 
Na razie czytam manuale i szperam po sieci ( baz
wiêkszego rezultatu ) z pewno¶ci± lepszy skutek
przyniesie zadanie pytania na forum ludzi obeznanych z
tematem.
Reasumuj±c... pytanie brzmi "jak siê do tego zabraæ"
:-D.

Pozdrawiam
Lukasz


	
		
__________________________________ 
Yahoo! for Good - Make a difference this year. 
http://brand.yahoo.com/cybergivingweek2005/Reply to: