[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logowanie sie na �Andrzej Mendel napisał(a):

> 
> Chociażby to, że wszelkie ataki brute force na roota siłą rzeczy stają
> się bezużyteczne. 

A pewnie zmiana administratora to najprostszy sposób na obronę przed
brutal force??? Nie ma np. limitu błędów, opóźnień...???
Wybaczcie idę spalić swoje książki. Tam nie było o tym mowy.


-- 
Hubert Lautenszleger <hubert@os.pl>            mobile: +48 889 130 255

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: