[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Plik konfiguracyjny demona w pakiecieOn Tue, Nov 30, 2004 at 08:02:15PM +0100, Marcin Owsiany wrote:
> On Tue, Nov 30, 2004 at 07:56:36PM +0100, Bartosz Fenski aka fEnIo wrote:
> > Wtedy dpkg-deb sobie go wyczai i sam zamarkuje jako conffile.
> 
> Chyba z drobną pomocą dh_installdeb?

No tak. Nie wnikałem, bo po prostu zadziałało aczkolwiek dodawanie pliku
conffiles.ex do szablonów dh_make jest dość mylące, czego świadkami byliśmy
przed chwilą ;)

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: