[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Plik konfiguracyjny demona w pakiecieOn Tue, Nov 30, 2004 at 07:56:36PM +0100, Bartosz Fenski aka fEnIo wrote:
> Wtedy dpkg-deb sobie go wyczai i sam zamarkuje jako conffile.

Chyba z drobną pomocą dh_installdeb?

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: