[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem z siecią - długieOn Sat, Aug 28, 2004 at 09:24:05PM +0200, Wojciech Ziniewicz wrote:
> Dnia Sat, 28 Aug 2004 17:02:43 +0200
> Marcin Owsiany <porridge@debian.org> napisał:
> 
> > On Sat, Aug 28, 2004 at 04:17:17PM +0200, Wojciech Ziniewicz wrote:
> > > nie dziwił by mnie nawet packet loss,bo kabel jest nieekranowany i ma
> > > 40 metrów w jednym miejscu ale problem w tym że odpowiedź z wp trwa
> > > średnio 0.5 s ,a linijka świadcząca o odpowiedzi pojawia się po ok 10
> > > s.
> > 
> > Skąd wiesz? Albo raczej: co rozumiesz przez "przyjście odpowiedzi" jeśli
> > nie wyświetlenie danej linijki?
> > Jakie efekty przy ping -n wp.pl?
> pisze mi że odpowiedź z wp.pl przyszła po 22 ms ale raport o tym
> pojawia się po tak samo długim czasie.. nic z tego nie rozumiem.

Ping działa w następujący sposób:
 - w równych odstępach czasu wysyła pakiet ICMP "echo-request". Każdy
  wysłany pakiet ma numer (icmp_seq).
 - cały czas odbiera pakiety ICMP "echo-reply". Każdy pakiet ICMP ma
  zawiera numer pakietu, w odpowiedzi na który został wysłany. Kiedy
  ping jakiś pakiet echo-reply odbierze, to sprawdza kiedy wysłał
  odpowiadający mu pakiet "echo-request" i natychmiast wypisuje
  komunikat "nn bytes from x ...", zawierający różnicę czasu pomiędzy
  wysłaniem i odebraniem pakietu.

A więc:
 - jeśli widzisz "22 ms" to znaczy że tyle właśnie wynosi czas wycieczki
  do wp i spowrotem.
 - jeśli pierwszy pakiet przychodzi po kilkunastu sekundach, to znaczy
  że NIE jest to odpowiedź na pierwszy wysłany pakiet. (Czyli
  wcześniejsze pakiety albo odpowiedzi zaginęły, albo dopiero nadejdą).
  Mam rację? Co jest w polu icmp_seq w pierwszej linijce?

Wszystko to jest zupełnie zrozumiałe, jeśli masz duży procent utraty
pakietów. No ale sam mówisz, że temu się nie dziwisz.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: