[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem z siecią - długieOn Sat, 28 Aug 2004, Wojciech Ziniewicz wrote:

pisze mi że odpowiedź z wp.pl przyszła po 22 ms ale raport o tym pojawia się po tak samo długim czasie.. nic z tego nie rozumiem. Poprzekładam chyba sprzęt między maszynami. nic innego nie zostało... :(

Takie kilkunastosekudowe przestoje w moim przypadku były zawsze związane z problemami albo z DNSem albo z identem. To drugie raczej w tym przypadku nie wchodzi w grę, ale przyjrzałbym się DNSowi dokładniej.

Piotr Konieczny

Reply to: