[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem z siecią - długieOn Sat, Aug 28, 2004 at 04:17:17PM +0200, Wojciech Ziniewicz wrote:
> nie dziwił by mnie nawet packet loss,bo kabel jest nieekranowany i ma
> 40 metrów w jednym miejscu  ale problem w tym że odpowiedź z wp trwa
> średnio 0.5 s ,a linijka świadcząca o odpowiedzi pojawia się po ok 10
> s.

Skąd wiesz? Albo raczej: co rozumiesz przez "przyjście odpowiedzi" jeśli
nie wyświetlenie danej linijki?
Jakie efekty przy ping -n wp.pl?

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: