[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skompilowałem kernel i mam problem z portem (drukowanie)On Mon, Feb 17, 2003 at 09:28:45PM +0100, Krzysztof Kajkowski wrote:
> 'coś' jest:
> 
> linux:/home/cayco# netstat -pa | grep spooler
> linux:/home/cayco# netstat -npa | grep 515
> tcp  0  0 0.0.0.0:515   0.0.0.0:*   LISTEN   703/inetd
> linux:/home/cayco#
>
> tyle że chyba nie o to chodzi??

O to. Jak widzisz na tym porcie słucha już inetd. Sprawdź jaką masz w
nim skonfigurowaną usługę na tym porcie. (Tam jest pewnie nazwa
symboliczna a nie numer - sprawdź /etc/services).

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: