[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian komercyjny dla kawiarenek :))On Mon, Feb 17, 2003 at 10:46:51PM +0100, Kowalski Pawel wrote:
> 
> Yyyyy.. nie wiem czy wolno by ci go było sprzedać ;))))

"Free" oznacza wolność, a nie darmowość.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: