[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skompilowałem kernel i mam problem z portem (drukowanie)On Mon, Feb 17, 2003 at 07:29:19AM +0100, Krzysztof Kajkowski wrote:
> znaczy LPRng? Tak jest zainstalowany tylko nie chce się włączyć (przed
> kompilacją działał):
> 
> linux:/home/cayco# /etc/init.d/lprng start
> Starting printer spooler: Fatal error - Cannot bind to lpd port '515'
> linux:/home/cayco#
> 
> Ale ten komunikat miałem już wcześniej i raczej działało.

Ten komunikat znaczy, że coś już słucha na tym porcie.
Przy pomocy netstata możesz zobaczyć co.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: