[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skrypcik upartyOn Wed,  5 Feb 2003 22:14:17 +0100, Marcin Owsiany wrote:
> On Wed, Feb 05, 2003 at 09:51:25PM +0100, Aleksander Różyło wrote:
> > jesli wielkosc pliku wynosi wiecej niz np. 5 bytes to zrob (cos tam)
> > jak to zapisac?
> 
> Na przykład:
> 
> size=`ls -l plik|awk '{ print $5 }'`

size=$(stat --format %s plik)

stat jest w coreutils, nie widzę powodów do nieużywania.

-- 
Michał Politowski -- mpol@charybda.icm.edu.pl
Warning: this is a memetically modified messageReply to: