[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jak się pozbyć konsoli?On Wed, 5 Feb 2003, Ryszard Ratajczak wrote:
> flux box :) bedzie OK .... X'y chudzidkie jak żyletka

chudszy jest blackbox (no-tab, no-icons, no-antialias) :-)

-- 
------------------------------------------------------------------------
We all know Linux is great...it does infinite loops in 5 seconds
--[ debian.e-legionowo.pl ]----------------------------[ FBSD.glt.pl ]--Reply to: