[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skrypcik upartyOn Wed, Feb 05, 2003 at 09:51:25PM +0100, Aleksander Różyło wrote:
> jesli wielkosc pliku wynosi wiecej niz np. 5 bytes to zrob (cos tam)
> jak to zapisac?

Na przykład:

size=`ls -l plik|awk '{ print $5 }'`
if [ "$size" -gt 5 ]
then
	zrob '(cos tam)'
fi

Marcin
PS: Proszę respektować mój nagłówek Mail-Followup-To, ja naprawdę czytam
tą listę.
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: